Privacy

Psychologen en therapeuten waarvan de behandelingen worden vergoed zijn verplicht veel vertrouwelijke informatie over hun cliënten met zorgverzekeraars en met de overheid te delen. Die verplichting geldt niet ten aanzien van gesprekssessies bij een socratisch coach, die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering. De privacy van clienten blijft dus behouden.

Ik verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten. Ik zal alleen de voor mijn bedrijfsvoering noodzakelijke persoonsgegevens verzamelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Tijdens mijn gesprekken maak ik aantekeningen op papier, met alleen vermelding van uw voornaam. Over de inhoud van de gesprekken wordt vanzelfsprekend aan derden geen enkele mededeling gedaan.

Mocht er behoefte zijn aan een andere vorm van behandeling kan ik u, in overleg, doorverwijzen.