Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie is een relatief nieuwe vorm van gesprekstherapie die goed past in de huidige tijdgeest omdat deze zeer concreet werkt, gericht is op oplossingen en snelle resultaten nastreeft. Anders dan bij andere vormen van therapie legt deze therapie niet de nadruk op het probleem maar op mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is dat de cliënt onbewust de oplossing al weet en er wordt gekeken naar situaties waarin het probleem zich niet of in mindere mate voordoet. Niet de negatieve zaken tellen, enkel wat er goed gaat. Dit werkt zeer motiverend en de cliënt blijft ondernemend en kan gemakkelijk in een opwaartse spiraalbeweging komen.

Het Minnesota model

Het Minnesota model is wereldwijd het meest gebruikte model voor behandeling van verslaving. Dit model is gebaseerd op twaalf stappen die keer op keer terug komen tijdens de behandelingen. Inmiddels worden deze stappen ook toegepast bij allerlei andere vormen van gedragsproblemen die helpen om meer bewustzijn en controle op je leven te krijgen en te houden.

Neem vrijblijvend contact met mij op via dit formulier.