Coaching

Coaching verwijst naar het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn. Begin 19e eeuw werd deze term al geïntroduceerd door een professor aan Oxford, waarna het uitgegroeid is tot een veelvuldig gebruikte term op verscheidene gebieden van therapie, begeleiding en advies. Coaching omvat terreinen als onderwijs, sport of werk maar ook in het persoonlijke leven kan coaching nuttig zijn om te leren bepaalde problemen het hoofd te bieden zoals verslaving of burn-out-klachten of eenvoudigweg om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Veel mensen vinden het vooral moeilijk om de eerste stap te zetten en hulp in te schakelen. Waarom zou je niet zelf je probleem kunnen oplossen? Voor die mensen is het een goed idee om hulp te vragen van een coach die juist in zijn werkwijze ervoor zorgt dat zij zelf hun doel bepalen en de controle houden over het te bewandelen pad naar dat doel. De coach begeleidt het proces maar heeft nooit het laatste woord alleen de laatste vraag.

Soms zijn problemen duidelijk en is het doel snel bepaald. Andere keren echter zijn er belemmeringen in denken, voelen of gedrag die bepaling van het probleem, het doel en de te kiezen aanpak in de weg staan. Dan is het een goed idee om door middel van een socratisch gesprek helderheid te brengen in gevoelens en beweegredenen.

Socrates was de luis in de pels van de Atheense bevolking. Hij voerde gesprekken over het leven van alledag met wie dat maar wilde. Zijn gesprekken zijn vooral bekend uit de vroege dialogen van Plato waarin wordt beschreven hoe hij probeert antwoord te vinden op vragen als wat is moed? Wat kennis? Wat deugd? Om daartoe te komen bleef hij echter alsmaar vragen stellen.

Neem vrijblijvend contact met mij op via dit formulier.