Socratische Methode

De Socratische methode zoals deze nu gebruikt wordt, is door Duitse filosofen uit Socratisch denken ontwikkeld tot een concrete vorm van gespreksvoering. De methodiek van socratisch coachen concentreert zich op iemands beleving en interpretatie van een situatie, kortom op ‘de mens en zijn verhaal’ en heeft als kern de mogelijkheid van eigen wilsbeschikking: zelf kiezen voor verandering. Dat is essentieel om je goed te voelen.

De manier waarop ik mijn werk als socratisch coach tracht te doen is door goed te luisteren naar het verhaal dat men mij vertelt en vervolgens de individuele interpretatie en beleving te achterhalen. Dit doe ik door samen met u naar de situatie en het verhaal te kijken en de belemmerende aannames of vooronderstellingen op hun houdbaarheid te toetsen. Uiteindelijk proberen we samen de kern om te vormen tot een vraag. Het doel is dus dat u na elke sessie met een vraag naar huis gaat die u verder helpt op de weg naar het uiteindelijke doel, namelijk een verandering en dus een in uw ogen verbetering van de situatie. Net als bij Socrates wijst de vraag de weg, niet het antwoord.

Het socratisch gesprek is een methode die ik gebruik maar ik combineer deze methode desgewenst met het Minnesotamodel voor coaching en de oplossingsgerichte therapie.

Neem vrijblijvend contact met mij op via dit formulier.